Copyright fotolix.eu

AiudOld

General view of the city

Vedere generală

The center, the main square

Centrul, piața principală

The City Hall

Clădirea Primăriei

The Reformed Church and the Fortress of Aiud

Biserica Reformată și Cetatea Aiudului

The “Bethlen Gábor” College

Colegiul "Bethlen Gábor" Aiud

Other places in Aiud

Alte locații din Aiud

The Szeidl Hotel

Hotelul Szeidl Aiud

The Student’s Monument, The Parc

Monumentul Studenților, Parcul Aiud

Primary School and Girls’ School

Școala primară și Școala de fete

The Hungarian Royal Prison

Penitenciarul Regal Ungar

The Prefect’s Institution, Alba County

Prefectura Județului Alba de Jos

The Girls’ High School / The “Titu Maiorescu” Boys’High School

Liceul de fete / Liceul de băieți "Titu Maiorescu"

Boys’ primary school

Școala primară de băieți

The Roman-Catholic Church

Biserica Romano-Catolică

The quarters of battalion VI. “Mountain Hunters”

Cazarma Bat. VI. "Vânători de munte"

The Royal Courthouse

Judecătoria Regală

Villas

Vile aiudene

The Sanatorium

Sanatoriul

Financial Administration Building

Administrația Financiară

Sport in Aiud

Sportul in Aiud

The Aiud Gorge

Cheile Aiudului

Aiudean postage stamps, envelopes and other documents

Timbre postale, plicuri, scrisor si alte documente aiudene

Aiud images in newspapers

Aiudul în fotografii din ziare

Aiud in photography

Aiudul în fotografii

Localities belonging to Aiud

Localități aparținătoare Aiudului