Copyright fotolix.eu

AiudulMeu 2021

  • "Aiud is the place that witnessed the birth of light ..."

    AiudulMeu (2021)

„AiudulMeu” (MyAiud)

Say hello to a new version, of an album dedicated to my hometown, Aiud.
150 pages of images drawn from the personal collection of vintage postcards and photographs of contemporary buildings belonging to Robert Lixandru.
The poem „Aiud is you, passer-by“ by Ioan Hădărig.
Editors of the album: The „Liviu Rebreanu“ Multicultural Center Aiud and the „Inter-Art“ Foundation Aiud.

–––
Spune bun venit unei noi versiuni al albumului dedicat orașului meu natal, Aiud.
150 de pagini de imagini extrase din colecția personală de cărți poștale vechi și fotografii ale clădirilor contemporane aparținând lui Robert Lixandru.
Poemul „Aiudul ești tu, trecătorule” de Ioan Hădărig.
Editorii albumului: Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu“ Aiud și Fundaţia „Inter-Art“ Aiud.

–––

Aiud is the place that witnessed the birth of light, words and the wind's caress, the quivering of the first kiss, and footsteps wandering around the streets paved with shadows, silences and whispers. Aiud is Aiud. Over here, history is buried inside the people and the walls. The walls have made people rise. People have struggled on both sides of the wall. Aiud is one's daily existence. Aiud is a patch in the sky, where Heaven can be seen by the eyes of the passer-by. Aiud is the time in which you are living; Aiud is the time that you make for yourself. Aiud is you, passer-by!

“Aiud is you, passer-by”
by Ioan Hădărig

–––

Aiudul e locul în care s-au născut lumina, cuvântul şi mângâierea vântului. Şi zbaterea primului sărut. Şi paşii rătăciţi pe străzile pietruite cu umbre, tăceri şi şoapte. Aiudul e Aiud. Aici istoria s-a zidit în timp şi oameni. Zidurile au înălţat, aici, oameni. Oamenii s-au zbătut dincolo şi dincoace de ziduri. Aiudul e existenţa de zi cu zi. Aiudul e un colţ de cer în care raiul se zideşte în ochii trecătorului. Aiudul e timpul în care trăieşti, e timpul pe care-l trăieşti. Aiudul eşti tu, trecătorule.

“Aiudul eşti tu, trecătorule"
de Ioan Hădărig

0
0
AiudulMeu
0
AiudulMeu
0
AiudulMeu
0
AiudulMeu
0
AiudulMeu
0
AiudulMeu
0
AiudulMeu
0
AiudulMeu
0
AiudulMeu
0
0

Imagini / Images: din colecţia personală de cărţi poştale aparţinând lui Robert Lixandru. / Drawn from the personal collection of vintage postcards belonging to Robert Lixandru.
Fotografiile de astăzi ale clădirilor / Photographs of contemporary buildings: Robert Lixandru (www.fotolix.eu)
Poemul / The poem: "Aiudul ești tu, trecătorule" de Ioan Hădărig / “Aiud is you, passer-by” by Ioan Hădărig
Traduceri / Translations: Magyar: Zoltán Balog, Français: Marcela Hădărig, English: Zoltán Balog, Ioana Câmpean,

Copyright©2021/2022 / Robert Lixandru, Ioan Hădărig
Informatiile din acest catalog nu pot fi reproduse nici electronic, nici prin mijloace mecanice: fotocopierea, înregistrarea, stocarea
si descarcarea acestora pe alte calculatoare nu sunt permise fara un acord prealabil, în scris, din partea autorilor. Va invitam, în schimb, sa consultati catalogul.

The information in this catalogue may not, under any circumstances, be reproduced in any way, either by electronic or by
mechanical means (photocopying, recording, storage and download are prohibited) without prior written permission from the
publisher. The consultation of the catalogue for personal use is most welcomed.