Copyright fotolix.eu

Östermalmstorg

Östermalmstorg

Artist: Siri Derkert

Östermalmstorg

Artist: Siri Derkert

🇬🇧 The station was opened on 16 May 1965 as the 59th station in the Stockholm system as the north terminus of the extension from T-Centralen. On 2 September 1967, the line was extended northeast to Ropsten. The artistic decorations here were made by several artists. The main theme is referring to women’s rights, peace and environmental movements. Most of the work is done by Siri Derkert at the age of 72 and is represented by her sketches in the hard concrete along the tracks.

🇷🇴 Stația a fost deschisă la 16 mai 1965 ca a 59-a stație din sistemul Stockholm ca fiind terminalul nord al prelungirii de la T-Centralen. La 2 septembrie 1967, linia a fost extinsă spre nord-est până la Ropsten. Decorațiile artistice de aici au fost realizate de mai mulți artiști. Tema principală se referă la drepturile femeilor, la pace și la mișcările de mediu. Cea mai mare parte a lucrărilor este realizată de Siri Derkert la vârsta de 72 de ani și este reprezentată de schițele lui din betonul dur de-a lungul liniilor.

Other subway stations / Alte statii de metrou