Copyright fotolix.eu

Stadion

Stadion

Artists: Åke Pallarp and Enno Hallek

Stadion

Artists: Åke Pallarp and Enno Hallek

🇬🇧 The station is one of Stockholm’s first cave stations, a controversial subject when it was built in 1973. The station’s artists, Åke Pallarp and Enno Hallek, not only wanted to bring the sky underground but also remind passengers of Stadion’s significance in sport’s history. Close by is The Stockholm Olympic Stadium, the site for the 1912 Olympics and each year between 1913 and 1965 the Swedish bandy finals. Today, Stadion is still one of Stockholm’s great arenas and regularly hosts sports events and concerts.

🇷🇴 Această stație este una dintre primele stații rupestre din Stockholm, un subiect controversat când a fost construită în 1973. Artiștii stației, Åke Pallarp și Enno Hallek, nu numai că doreau să aducă cerul sub pământ, ci și le amintesc pasagerilor importanța Stadionului în istoria sportului. În apropiere se află Stadionul Olimpic de la Stockholm, site-ul Olimpiadei din 1912 și în fiecare an, între 1913 și 1965, finala trupei suedeze. Astăzi, Stadion este încă una dintre marile arene din Stockholm și găzduiește în mod regulat evenimente și concerte sportive.

Other subway stations / Alte statii de metrou